Блог

Почистване на стъклени фасади с дейонизирана вода

В тази статия ще ви представим методът, по който нашата агенция по чистота извършва перфектното външно почистване на вашите стъклените фасади. Той е и най-ефективният и същевременно безопасен начин открит до момента. Тази система се използва от 20 години в Америка и Англия, днес е достъпна и в нашата страна. С нейна помощ всички стъклени фасади […]

Бластиране - обща информация

Процесът на бластиране се изразява в абразивното действие на частици върху обработваната повърхност. Ускорен (и завихрен) поток от вода под ултра високо налягане изхвърля абразив (например пясък при песъкоструене) и/или детергент с много висока скорост към повърхността, която се бластира, шлифова, полира, чисти или оформя, като се отстраняват напълно […]