Преди да почистим жилището си от вредители и насекоми

Борбата с всички тези неприятни за дома обитатели се съчетава с добра жилищна хигиена, поддържане на ред и чистота и редовни грижи. Всички тези неща се изразяват в проветряване на помещенията, ежедневно почистване на пода, изхвърляне на отпадъците от кофите за смет, замазване на пукнатините в стените и пода, закупуването на кофи за отпадъци с капак и редица други.

вредители и насекоми с почистване

Средствата за борба с вредителите днес са многобройни. Всеки от нас избира такива, подходящи за нуждите на жилището. Основните правила са описани на етикетите им. Те трябва да се спазват много стриктно, защото понякога може да застрашим живота си с тяхното неизпълнение.

Правилата за почистване и използване на инсектицидите и препаратите са следните:

  • Не трябва да допускаме деца в близост до помещенията, в които ще се извършва почистването. Те не трябва да вдишват и поглъщат отровните вещества. Това важи и за нас, но е от особено значение за растящия организъм. Поради тази причина трябва да се запасим с маски и ръкавици, подходящи за случая.
  • Кучетата, котките и другите любимци също не трябва да се допускат.
  • Трябва да се изключат печките, било на газ или ток, ютиите и други от този тип.
  • Хранителните продукти трябва да се изнесат, а ако не е възможно да се затворят плътно в някой шкаф, да се увият във фолио за съхранение или да се затворят в кутии.
  • Не бива да пушим, ядем, пием в помещението. То трябва да се затвори.
  • Препарата се използва само на указаните за това места. Примамките за вредители трябва да се поставят на места, недостъпни за деца.
  • След употребата на веществото, незабавно трябва да се измием с хладка вода и сапун, а устната кухина да се изплакне с вода. Трябва да излезем от помещението, за да не вдишваме отровата.
  • Когато вече сме приключили напълно, то тогава помещението се отваря, за да се проветри. Това става, докато миризмата напълно изчезне.

Много е важно при употребата на такива вещества да се внимава! Всяко неизпълнение на указанията може да навреди на здравето и живота на вас и хората, около вас!