Наръчник за изчистване на петна

Петната по дрехите имат различен произход - от хранителни продукти, смоли, мазнини, вино, мастило, треви, блажни бои и др. Някои от тях при обикновено изпиране се отделят непълно или съвсем не се отделят. В такива случаи се прибягва до предварително почистване на петната със специални средства, а след това ако е необходимо се пристъпва към цялостно почистване.

Изчистване на петна

Средства за почистване

При почистването на петната е необходимо да се използва подходящо средство. В противен случай е възможно тъканта да се повреди или цветовете да се променят.

Добре е при почистване на петна върху цветни изделия избраното средство за почистване да се изпробва върху малко парче от тъканта или малка закрита част от дрехата. Ако при това цветът на тъканта не се изменя, може да се сметне, че средството за почистване е избрано правилно и е подходящо за случая.

Времето

Почистването на петна трябва да се извършва по възможност скоро след тяхното образуване. При престояване на петната се затруднява тяхното почистване. Манипулациите при отстраняването на петното трябва да се извършват бързо и компетентно. Не трябва да се допуска силно търкане на плата, за да се избегне механическа повреда и изменение на цвета.

Трикове

За да не остават кръгове (ореол) при почистване на петната, необходимо е под тях да се поставя чиста бяла кърпа, сгъната на няколко пласта. За да може да се направи правилен избор на средството за отстраняване на дадено петно, необходимо е да се знае произхода на петното.

Когато произходът на петното не се знае, прави се опит най-напред то да се почисти с най-простото средство за почистване - сапунен разтвор. За целта в сапунения разтвор се натопява парцалче или зъбна четка и се трие предварително почистеното от прах петно, след което то се промива с чиста вода, суши се и се глади.

Ако петното при такава обработка не изчезне, необходимо е да се употребят други средства за почистване. При почистването трябва да се съблюдава основното правило - дрехата да бъде най-напред почистена щателно от праха с четка. В противен случай може да се получи разстилане на петното (ореол).