Почистване на стъклени фасади с дейонизирана вода

В тази статия ще ви представим методът, по който нашата агенция по чистота извършва перфектното външно почистване на вашите стъклените фасади. Той е и най-ефективният и същевременно безопасен начин открит до момента.

Почистване стъклени фасади

Тази система се използва от 20 години в Америка и Англия, днес е достъпна и в нашата страна. С нейна помощ всички стъклени фасади се почистват като чистачът си остава здраво стъпил на земята. Така нашият екип е в безопасност по всяко време на работа.

Как работи системата с дейонизирана вода?

Системата пречиства обикновената вода и я съхранява в резервоар с капацитет 1000 литра. Тя е подвижна и се състои от омекотител за вода, седиментен (въглероден) филтър, филтър с обратни осмози и дейонизиращ филтъл TDS.

При почистване на стъклени фасади към резервоара се свързва маркуч, който пък е свързан към телескопични системи от фибро стъкло и карбон (наричани още водозахранени пол системи). Пречистената вода преминава при ниско налягане и достига до стъклените фасади, които трябва да се почистят.

Телескопичните системи имат четки, които измиват перфектно повърхността на фасадите от стъкло. Пречистената вода се стреми да се върне в своето първоначално състояние и по този начин почиства праха и замърсяванията, като оставя стъклените фасади огледално чисти и с красив блясък.

Какви са предимствата на водозахранените пол системи:

  1. Отговаря на всички изисквания за безопасност на работа и прилаган отдавна на европейския пазар.
  2. Доказано по-ефективно почистване на стъклени фасади, PVC профили и др.
  3. Екологично чисто почистване без химикали, само с вода.
  4. Почистване може да се извършва с лекота и на най-труднодостъпните места.
  5. Не нарушава спокойствието на хората, които работят или живеят в сградата.
  6. Едновременно почиства както стъклата, така и профилите на сградата.