Блог

Думата почистване в Google Trends

Думата почистване е единствената дума при българските услуги, която дава резултат в услугата Google Trends. За справка: Google Trends - почистване. Това означава, че търсенето на думата почистване е голямо, даже много голямо. На графиката ясно се вижда търсенето за "почистване" през годините, както и това, че търсенето се увеличава. Услугата почистване […]