Полезни правила при почистване - Част 1

Почистването на дома е уморителна и за мнозина не особено приятна дейност. Това знаят добре милионите "неплатени домоработници". Ето защо към него трябва да се пристъпва, както към всяка тежка и отговорна работа - с предварително точно определена цел и о с оглед на максимално пестене на сили и време, като се прилагат най-ефективните технологии.

- Не се заемайте с почистване, за което в момента нямате достатъчно сили и време, но и не забравяйте, че колкото по-малко замърсено е нещо, толкова по-лесно се почиства. Обмислете плана си за действие - основно или ежедневно почистване ще правите; на цялото жилище наведнъж или на всяко помещение поотделно; с какво ще започнете и с какво ще свършите; какви уреди, инструменти, препарати ще са необходими, за да ги имате под ръка; кой член на семейството какви задачи ще получи, за да не си пречите непрекъснато един на друг.

- Работата ви ще върви много по-леко, ако и облеклото ви е подходящо за случая. За предпочитане е широката престилка с много джобове (малки и големи), за да слагате в тях кърпи, хартия, дребни инструменти, пластмасови пликове за отпадъците по време на работа. Ще се изненадате колко напразно изминати километри и време ще спечелите.

- Свикнете да работите с гумени ръкавици - те не само ще запазят ръцете ви, а и ще ви спестят време и усилия (не винаги успешни!) да ги приведете в добър вид след това.

- Ако обичате музика, не забравяйте да включите радиото, ще си създадете добро настроение и ритъм в работата.