Почистващи препарати и консумативи

В тази статия ще изброим някои често използвани препарати при професионално почистване, както и кратка информация за тях. Не сме забравили да споменем и повърхността, върху която се прилагат. Надяваме се, че ще са полезни за в бъдеще, ако някой търси по-специфичен и професионален препарат за почистване. Почистване.com гарантира за качеството на препаратите!

K3 - Силно концентриран препарат на алкална основа за почистване на гранити, цимент, гранитогрес, теракота. Позволява отстраняването на мазни петна от всякакъв произход, както и други замърсявания без да уврежда третираната повърхност. Идеален за почистване на външни фасади. Не е агресивен при неволно нанасяне върху метал, дърво и др.
Повърхности: Гранит, теракота (без глазура), гранитогрес, керамика, цимент, мрамори (неполирани).

LEM-3 - Концентриран препарат за измиване и поддръжка на всички видове настилки, специално за третиране на мрамори и гранити. Почиства материала от особено устойчиви петна. Специално разработен с pH за дълбоко почистване, но без ни най-малко да уврежда третираната повърхност.
Повърхности: Всички видове настилки, особено препоръчван за мрамор и гранит.

BERT 27 - Силно концентриран препарат на киселинна основа, за почистване на гранити, цимент, гранитогрес, теракота (без глазура). Почиства материала от всякакъв вид неорганично замърсямане; използва се ефективно и при наличие на ръжда.
Повърхности: Гранит, теракота (без глазура), гранитогрес, цимент, мрамори, които не са полирани и не са деликатни.

DECER-DOS - Препарат за премахване на емулсионни восъци на основата на естествени и изкуствени восъци и на смоли. Това е специален продукт за почистване на много отдавна положени восъци от повърхности (подови настилки или стени). Премахва както обикновени восъци на водна основа, така и самолъскащи се восъци без да нарушава блясъка на материала.
Повърхности: Мрамор, гранит, теракота (без глазура), гранитогрес, керамика и камък

U.B. 58 - Силно концентриран препарат на киселинна основа за почистване на гранити, цимент, гранитогрес, теракота (без глазура) и мрамор (неполиран). Почиства материала от всякакъв вид органично и неорганично замърсяване; използва се ефективно и при наличие на ръжда. Идеален за почистване на външни фасади. Не е агресивен при неволно нанасяне върху метал, дърво и др.
Повърхности: Гранит, теракота (без глазура), гранитогрес, керамика, цимент, мрамори (неполирани)

WALL CLEAN - Почиства бои и графити - Екологичен, биологичноразграждащ се препарат за лесно почистване на графити и бои от всякакъв вид (разтворими във вода или не, прозрачни, маслени, синтетични, полиуретанови, акрилни, винилни, и т.н.) от вертикални или хоризонтални повърхности от мрамор, гранит, грес, варовик, дърво, метал, мазилка (щори, врати, прозорци) и др. Нанася се с четка. Не оцветява третирания участък.
Повърхности: Всяка, описана по-горе. WALL CLEAN премахва почти всяко по произход оцветяване.

BLOCK D70 - Препарат, който отблъсква влагата и мазнините и не позволява проникването им в третирания материал, прилага се на открито и закрито. Позволява на материала да диша. Не изисква поддръжка.
Повърхности: Мрамор, гранит, теракота (без глазура), агломерати и други изкуствени и естествени камъни.

MANGIA MACCHIA - Препарат за премахване на особено упорити петна от различен произход (от мазнини, олио, кафе, вино и др.) от повърхността на мрамор, гранит, агломерат, естествен камък и цимент.
Повърхности: Мрамор, гранит, агломерати, всички видове естествен камък и цимент.