Съвети при почистване на петна върху тъкани

В повечето случаи петната се почистват чрез разтварянето им в съответния разтворител и попиване на получения разтвор на петното с хигроскопична подложка.

По-малките петна се почистват чрез натриване и избърсване с тампон, напоен с разтворител. Ако при това част от петното се разлее, тя се отстранява, като се натрие с нов тампон, напоен със същия разтворител.

По-големите и тежки петна - при почистването им често образуват т. нар. "ореол" (кръг) вследствие разпръсване на замърсяването. За да се избегне това, под петното трябва да се поставят няколко пласта от силно попиваща (хигроскопична) материя от марля, тензух и др.

След това петното трябва да се натрие с тампон, напоен с ново количество разтворител. Натриването трябва да става кръгообразно отвън навътре, а не напред и назад, за да не се пренесе част от замърсяването по други места на тъканта.

Третирането на петното се повтаря няколко пъти до пълното му отстраняване. За да се разпръсне излишният разтворите, върху мястото се трие на всички страни със сухо парче плат. След изпаряването на разтворителя триенето с плата продължава до пълното му отстраняване.

Важен момент при почистването на петната е да се определи произхода им. В случаите, когато не е известен видът на тъканта, от някое скрито място на дрехата (подгъв или шев), се изрязва малко парченце и се изследва.

Целесъобразно е също да се направи върху малко парче от тъканта също такова петно и да се изпробва разтворителят, който ще се използува за почистването му. Това изпитване е особено важно, когато се почистват апретирани или цветни тъкани.

Ако апретурата или багрилата не са устойчиви на действието на използуваните реактиви, след почистването ще останат следи, които често пъти са по-лоши от самите петна!