Почистване на петна - Видове петна

В зависимост от разтворимостта им и от начина на почистване петната могат да се разделят условно на следните групи:

а. Петна, разтворими във вода и органични разтворители. Към тази група спадат петната от съдържащи захар хранителни продукти, от лепила на туткалена основа, от разтворими във вода соли, от някои водоразтворими багрила и др.

б. Петна, разтворими в органични разтворители (спирт, бензин и др.).

Към тях се отнасят петната от мазнини, машинни масла, блажни бои, лакове, смоли, кремове и пасти за обувки, паркетин, восъци, катран и др.

в. Петна неразтворими във вода и органични разтворители. Към тях спадат петната от оксидни бои, метални окиси и соли, дъбилни вещества, неразтворими във вода природни и изкуствени багрила, белтъчни вещества, петна от кръв, гной, урина, плесени и др.

Някои видове петна, каквито са петната от кафе, какао, блажни бои, ястия, плодови сокове, вино, от уличен прах и др., трябва да се почистват не само със средствата за вода.разтворими петна, но и с тези за мазнини и неразтворими петна.

Някои петна, например от растителни масла (олио), плодове и др., под действието на слънчевата светлина, топлината, кислорода от въздуха и други фактори, с времето потъмняват.

От изложеното дотук се вижда, че за почистване на всеки отделен вид петна се изисква специална обработка, още повече че няма универсално средство, с помощта на което да се почистват всякакъв вид петна.