Импрегниране - обща информация

Импрегнирането на фасада или подова настилка се състои в нанасянето на емулсия, която прониква в порите на повърхността и засъхвайки създава филм, заздравяващ и предпазващ от проникване на замърсявания след почистване. Химичната структура на филма е такава, че пропуска водните пари навън (стената "диша"), но не и замърсяванията навътре.

Благодарение на дълбокото проникване и сцеплението на молекулно ниво в структурата на камъка, се постига изключителна дълготрайност на покритието. Нанесеният филм е напълно прозрачен и не променя външния вид на камъка, като по желание това може да се промени с добавяне на мокър или друг ефект.

Приложение

След бластиране на фасада, особено след пясъкоструене, повърхността остава съвършено чиста, но и силно попиваща замърсявания заради отворените от абразива пори на камъка. При ново замърсяване на незащитена повърхност - трафик, дъжд, графити и др.

Единствения начин за почистване е повторното абразивно бластиране. Защитената повърхност, от друга страна, освен че се замърсява по-трудно, се поддържа само с препарат и вода, което прави импрегнирането икономически рентабилно.

Защо да импрегнираме:

  1. За да запазим в пъти по-дълго време добрия външен вид на току-що почистената повърхност
  2. За да минимизираме разходите по поддръжка
  3. За да предотвратим проникването на вода, прах, мазнини, графити
  4. За да удължим живота на камъка