Бластиране - обща информация

Процесът на бластиране се изразява в абразивното действие на частици върху обработваната повърхност. Ускорен (и завихрен) поток от вода под ултра високо налягане изхвърля абразив (например пясък при песъкоструене) и/или детергент с много висока скорост към повърхността, която се бластира, шлифова, полира, чисти или оформя, като се отстраняват напълно различни дефекти и замърсявания - нежелана боя, корозия (ръжда), графити, мръсотия или други субстанции.

Бластиране с водна струя и абразив/детергент има широк спектър на приложение. В зависимост от вида на замърсяването (дефекта), който трябва да се премахне и здравината на основата, се прилагат различни комбинации от абразив, детергент, налягане, температура и дебит за постигане на оптимален ефект без увреждане на основата. При някои случаи като почистването на каменни фасади, образци на изкуството, реставрация на повърхности с висока стойност и др., е сило препоръчително обработките да завършат с нанасяне на съответната подходяща предпазна емулсия, например различни импрегнанти за фасади и каменни повърхности.

Предимства на бластирането с пясък чрез водна струя са:

  1. Много висока степен на ефективност, поради конструктивно по-добрите възможности на машините, базирани на тази технология.
  2. Много висока производителност, позволяваща икономически по-добри условия в сравнение с други методи.
  3. Висока степен на изолираност на работата на съседите и околната среда, поради изключително чистия процес.
  4. Отработения абразив и свалената от обекта мръсотия се стичат долу и лесно се събират и почистват, замърсяванията не се разпростират извън рамките на почиствания обект.