Думата почистване в Google Trends

Думата почистване е единствената дума при българските услуги, която дава резултат в услугата Google Trends. За справка: Google Trends - почистване. Това означава, че търсенето на думата почистване е голямо, даже много голямо.

почистване

На графиката ясно се вижда търсенето за "почистване" през годините, както и това, че търсенето се увеличава. Услугата почистване като идея е все-още нова за България, но в развитите страни тази сулуга се търси много, даже там търсенето е по адрес + думата почистване.

Това ще стане и в България и ние сме готови за него. Ако сте фирма за почистване - още може да наемете сайта. Парите, които ще плащат, ще го изкарат за 2-3 месеца на първо място при търсене на почистване. В момента сме четвърти. Наемът е 300 лева на месец.